Test pro mládež

Prosíme o vyplnění následujícího dotazníku. Po jeho odeslání Vám zjistime do jaké třídy můžete být zařazeni.

Vaše elektronická adresa:

Jméno: a příjmení

Prosíme vyplňte, jak jste se o nás dozvěděli a proč si tento test vyplňujete?
chtěl bych se učit anglicky
jsem váš student a chystám se na zkoušky
jiný důvod

Where______________?

Please call___________.

Andrew________________ meat.

My brother____________ his leg.

What_______________ here?

I bought____________ new telephone.

She is ______________ than Jane.

I _________________ sing.

Granny __________. Be quiet!

Janet ____________ in time.

I want to go _______.

Does your daughter speak English? ? Yes, she _____.

Where___________ yesterday?

What are you interested _____?

She spoke very_____________.

What_____________ do tonight?

I switched on the radio ___________to the news.

I________________ that film.

Doctors look _________ patients in hospitals.

_________________ something to eat.

Susan has never been late. She ____________ to work at 9 o?clock.

Stewarton is______ town in Scotland.

What _____________ about the death penalty?

I met her while I _________ to work.

I?ll do it when our boss ______me to do it.

How long _____________each other?

They always go to their cottage ____ Saturday morning.

Has the room _________yet?

Look at the sky. It _________ rain.

I _________ forget to send the letter. It´s very important.

I have _________time today, but I think we could meet after lunch.

It?s quite hot, _________?

I can?t tell you _________. I really don?t know.

We ____________ go to work. It was a public holiday.

How much ________ for the job?

What would you do if you _____ $ 1,000,000?

Susan is very different ______ her sister.

What happened ____ Sylvia? Why didn?t she come?

(in a letter) I look _________ to meeting you.

I don?t want to listen to the radio. Can you turn it ____?

JAK SI VYBRAT KURZ
Není nic jednoduššího než nás kontaktovat:
info@swallow.cz
+420 482 710 188
A nebo můžete vyzkoušet našeho PRŮVODCE
CO O NÁS ŘÍKAJÍ ?
Neuvěřitelné se stalo skutečným, když se má dcera Klára vrátila ze středeční hodiny angličtiny. Líbilo se jí to! Je to opravdu neuvěřitelné, protože angličtina je pro ní noční můra a doma nechce slyšet jediné anglické slovo. A když se vrátila od Vás, začala sama mluvit a všechno mi vypravovala. Nevím, jak se Vám to povedlo, ale prostě je to změna k vnímání tohoto jazyka během jediného dne.
Markéta Ježková

Zpracovávám...